Wojciech Śledź

Doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii. Adiunkt w Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin, Zatępca Dyrektora Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego). Członek Towarzystwa Polsko-Izraelskiego Wspólne Dziedzictwo Moreshet Meshutefet.

W poprzedniej edycji Shalom Polin prowadził warsztaty ze smażenia latkesów — żydowskich placków ziemniaczanych.

Fot. Maciej Rybicki