Wanda Dittrich

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Literaturo- i filmoznawczyni, animatorka kultury, organizator konferencji naukowych, wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Scenarzystka i współautorka filmów niezależnych. Redaktor naukowa książek, m.in. „Wstręt i obrzydzenie”. Publikuje m.in. w kwartalniku artystycznym „Bliza”.