Prof. UG, dr. hab. Grzegorz Berendt

Polski historyk, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; naczelnik Biura Edukacji Publicznej oddziału IPN w Gdańsku w latach 2008-2013, wykładowca historii na Uniwersytecie Gdańskim, członek Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego. Od  1 lutego 2018 został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego w skład zespołu ds. dialogu z Izraelem.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorat obronił w 1995 na podstawie pracy „Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1945 (Działalność kulturalna, polityczna i socjalna)” napisanej pod kierunkiem Stanisława Mikosa, habilitował się w 2007 na podstawie rozprawy „Życie żydowskie w Polsce w latach 1950-1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce”. Specjalizuje w historii Polski XX w., historii Pomorza, dziejach Żydów w Polsce i relacjach polsko-żydowskich. Jest autorem około 90 publikacji naukowych i ponad 30 popularnonaukowych. W dorobku naukowym ma trzy samodzielne monografie i współautorstwo 7 książek.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Instytutu Kaszubskiego. Przewodniczy Radzie Muzeum Stutthof oraz jest członkiem Rady Muzeum Auschwitz-Birkenau i Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum Solidarności[6]. Należy do redakcji pisma naukowego Wydziału Historycznego UG „Studia Historica Gedanensia”